Start » Aktuellt i Gimo » Dialog med landsbygdsföretagare
Aktuellt i Gimo »
Styrelse »
Bli medlem i Gimo Företagarförening! »
Kontakta oss! »
Företag i samverkan
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Dialog med landsbygdsföretagare Tillbaka

Dialog med landsbygdsföretagare

 Söderön – Gräsö – Valö - Ekeby

Målgrupp

att möta företagare, utvecklingsgrupper, föreningar och allmänheten i dialog om viktiga aktuella och framtida frågor kring landsbygdsutveckling.

Syfte

Få tillstånd ett ökat samarbete mellan aktörerna på öarna – Strategiska samarbets – och kommunikations plattformar.

Få information om ekonomiskt stöd för olika utvecklingsinsatser.

Skapa ett forum för dialog om landsbygdsutveckling och diskussion om tillsynsfrågor, bredband, utveckling av besöksnäring, företagande mm

Läs mer här!

Tillbaka


Sidan uppdaterad 2013-09-16

« Tillbaka 


Gimo företagarförening  

Upp

Upp